GRY PS

Foredrag

BESØG AF EN STORYTELLER?

Noget af det mest lærerige og givende er at komme ud og fortælle for et levende publikum. Jeg er altid nysgerrig efter at møde nye mennesker, fordi energien i mødet mellem os aldrig er ens. Et enkelt spørgsmål kan ændre en hel histories opbygning, eller føde en ny. Og forskellige menneskers tankegange og fagligheder fører altid til nye tanker og erkendelser.

Med mig som foredragsholder i kirken, klubben, på kontoret, eller hvor vi nu er, får I en levende fortæller med meget på hjerte.

Jeg vil gerne vide en del om jer, inden vi ses, og jeg skræddersyr mine pointer til jer, så I får konkret inspiration til at fortælle jeres egne historier personligt, bruge historier som en måde at navigere på i livet eller at at træde frem på talerstole og ved mikrofoner rundt omkring i det offentlige Danmark.

Læs herunder 3 bud på foredrag, jeg har klar til oplysningsarbejdet, hvis I har brug for inspiration.

Kontakt Journalist Gry Brøndum 26 84 49 99.

 

OP-LYS og INSPIRÉR

MED ORD

FOR PRÆSTER, POLITIKERE OG LEDERE

Med 1000vis af radioaviser i bagagen og et virke som underviser og storyteller for globale studerende deler cand. mag. i historie Gry Brøndum kernebudskaber om, hvordan vi fanger vores publikums opmærksomhed og fastholder den med menneskelige historier, journalistiske værktøjer og græsk retorik.

Reach – Teach – Preach
Grys oplæg til kirkelige formidlere indledes med en prædiken over Mirakel-lignelsen i Biblen, som Gry holdt ved en dåbsgudstjeneste i Taksigelseskirken i København. 

Talen danner afsæt for en række bud på, hvordan formidlingen af Biblens ord kan blive både aktuel og vedkommende for moderne mennesker.

På samme vis bruges en politisk tale og en CEO-tale til at illustrere, hvordan stærke taler konstrueres og fremføres.

Foredrag + evt. workshop vil give deltagerne helt konkrete værktøjer til kompositorisk og sprogligt at få fat i jeres publikum.

Så jeres ord oplyser, inspirerer – og gør indtryk.

 

 

BLIV SERIØS INFLUENCER

FOR MEDARBEJDERGRUPPER, SPECIALISTER OG FAGLIGE BESLUTNINGSTAGERE MED OPBAKNING FRA LEDELSEN

Tag ansvar for samfunds-oplysningen med jeres viden og erfaring.

I en tid, hvor alle publicerer, og AI producerer, vil det i stigende grad blive nødvendigt at kommunikere autentisk og værdibaseret for at vinde tillid.

Din faglighed kommer derfor i fremtiden til at gå hånd i hånd med dine værdier, når du bygger følgeskab og brander dit virke og din virksomhed.

Journalist Gry Brøndum arbejder med Storytelling, PR og Public Affairs med meget forskellige typer af kunder, der ofte har det til fælles, at de arbejder med menneskelig trivsel, sundhed og velfærd og har en kompleks gruppe af både offentlige og private interessenter og borgere, de er i dialog med.

Foredraget fokuserer på primært journalistiske værktøjer til værdibaseret storytelling. 

Det gør jer nemlig skarpere til at se jeres mission, de gode historier på vejen mod den og den viden og erfaring, I kan byde ind med, når I vil præge samfundsudviklingen i en konstruktiv og mere oplyst retning.

Få konkrete ideer og metoder til at træde i karakter som seriøse influencere – uden at gå på kompromis med hverken saglighed eller seriøsitet.

Læs også mere under MENINGER.

 

 

 

 

DIN LIVSHISTORIE – DIT GULD

FOR ALLE – UNGE & ÆLDRE, LEDERE & LEDIGE, NYSGERRIGE & AMBITIØSE

I en tid med ensomhed, fokus på identitet og fællesskaber i opløsning vil Journalist Gry Brøndum dele erfaringer med at skrive og fortælle ærlige livshistorier som et værktøj til personlig udvikling og en metode til at skabe værdifulde forbindelser til andre mennesker.

I foredraget lærer I at arbejde med at få overblik over jeres egen historie gennem tre faser, som også går i dybden med historiefortællingen: 

Udgravningen, Tidsmaskinen og Filminstruktørens Værksted.

Og I får syv trin til at skabe klarhed over jeres egne livshistorie. På den måde kan I lære at skrive og fortælle en historie, så den gør indtryk og rykker dem, I deler den med: 

At fortælle sin livshistorie med udgangspunkt i et konstruktivt syn på livet, kan give mening, glæde og frihed. Og kan dermed være en helt afgørende gave til jeres følgere.

Fortællingens alkymi
Foredragets grundlæggende budskab ligger i læren, at vores egne historier om, hvem vi er, og hvad vi gør, er med til at forme vores liv. 

Heri ligger et vigtigt transformativt værktøj som mennesker anno 2024 har brug for nu hvor vi allerede dagligt er optaget af at fortælle andre om vores liv på sociale medier.